จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนดรุณพัฒนา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ Daroon Model
      โรงเรียนดรุณพัฒนา ได้จัดกิจจกรรม "ค่ายภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนดรุณพัฒนา
ผลการเรียนของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560
แจ้ง สี ของนักเรียน ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน (แบ่งสีตามกลุ่มพี่แก้วน้องขวัญ)