จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนดรุณพัฒนา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ Daroon Model
ผลการเรียนของนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561  (อัพเดท 29/10/2561)
โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561